Ajankohtaista

In English
;

Työuupumus

Tunne itsesi, tunnista rajasi

Työuupumus on seurausta pitkään jatkuneesta haitallisesta stressitilasta. Ethän laiminlyö jaksamistasi?

Työuupumus on stressioireyhtymä, joka syntyy seurauksena pitkään jatkuneesta ponnistelusta työssä ilman riittäviä voimavaroja. Työuupumus ei ole sairaus, mutta pitkään jatkuneeseen stressitilaan liittyy riski sairastua muun muassa masennukseen.

Työuupumuksen oireita ovat jatkuva väsymyksen tunne, joka ei hellitä normaalilla levolla, kyynistynyt asenne työtä kohtaan sekä huonommuuden ja aikaansaamattomuuden tunteet. Uupuneesta voi tuntua, että työllä ei ole merkitystä ja että hän on huonompi kuin muut työntekijät.

Tunnista riskitekijät

Työpaikalla uupumiselle altistavat liian korkeat tavoitteet, suuri työkuorma, heikot vaikuttamismahdollisuudet, vähäinen tuki työtovereilta, työroolin epäselvyydet ja epäoikeudenmukaisuuden kokemukset.

Työntekijän ominaisuuksista työuupumukselle altistavat korkeat henkilökohtaiset tavoitteet, tunnollisuus, puutteelliset stressinhallintakeinot sekä taukojen ja palautumisen laiminlyönti.

Työuupumuksen ennaltaehkäisyssä avainasemassa on se, että sinulla on sopiva työkuorma, selkeät tavoitteet ja mahdollisuus vaikuttaa työpaikallasi. Sinun on myös tärkeää pitää kiinni jaksamisesi rajoista ja jättää joka päivä riittävästi aikaa palautumiselle.

Puolusta rajojasitop-5-2

  1. Ole realisti tavoitteiden suhteen.
    Tunne omat rajasi ja pidä niistä kiinni.
  2. Noudata työaikoja. Irrottaudu vapaa-ajalla työasioista mukavan tekemisen parissa.
  3. Tartu ongelmiin ja ota työhön liittyviä epäkohtia puheeksi esimiehen kanssa.
  4. Pyydä apua tarvittaessa.
  5. Ylläpidä terveellisiä elintapoja. Syö hyvin ja nuku riittävästi.