Ajankohtaista

;

Tee työtäs mielekkäästi

Teksti Maarit Vuoristo

”Ihminen, joka kokee työnsä merkitykselliseksi, on yleensä onnellinen”, uskoo työmenestysvalmentaja Kati Järvinen.

Tänä syksynä mielekkäästä työstä kirjan julkaissut Järvinen on pohtinut, mistä aineksista mielekäs työ koostuu. Hän on koonnut meille viisi vinkkiä mielekkäämpään työhön.

1. Hahmota, mitä mielekäs työ on

Mielekäs työ tarkoittaa innostavaa työtä, jonka takia on valmis ponnistelemaan ja menemään piirun verran pitemmälle.

”Mikään työ ei ole huonoa, vaan jokainen työ on tärkeää. Liukuhihnatyöstäkin löytää merkityksen, kun kysyy itseltään, mitä varten olen täällä. Jos joku ei pakkaisi hihnalla esimerkiksi lääkkeitä, sairaat eivät saisi tarvitsemaansa hoitoa”, sanoo Järvinen.

Mielekäs työ ei ole staattinen asia, vaan se muuttuu ihmisen muuttuessa. Samalla muuttuvat odotukset työtä kohtaan. On kuitenkin todennäköistä, että kun rakennat urasi vahvuuksiesi ja mieltymystesi pohjalta huomioiden merkityksellisyyden tunteen, olet tyytyväinen valintaasi pitkään.

”Ihminen, joka kokee työnsä merkitykselliseksi, on yleensä onnellinen. Onnellisuus lisää tuottavuutta ja nostaa tulotasoa, koska onnellinen ihminen asettaa itselleen korkeampia tavoitteita.”

2.Tunne itsesi

Mieti, kuka olet, mikä sinua kiinnostaa ja millaisia arvosi ovat. Pohdi myös, missä olet hyvä. Älä vertaa itseäsi toisiin, sillä aina on joku, joka on sinua taitavampi. Mielekäs työ perustuu hyvään itsetuntemukseen, ymmärrykseen siitä, kuka aidoimmillasi olet.

”Jos vahvuuksien tunnistaminen tuntuu hankalalta, kysy itseltäsi, mikä on sinusta tässä maailmassa tärkeää. Olet luultavasti lahjakas juuri tässä.”

Työpaikan vaihdos ei takaa mielekästä työtä, joten radikaalien ratkaisujen suhteen kannattaa olla maltillinen. Myöskään uralla kiipiminen sinällään ei tee työstä mielekästä. Palkankorotuksetkin lisäävät työn mielekkyyttä vain hetkellisesti.

3. Tunnista hyvät asiat

Työpaikan vaihtamisen sijasta kannattaa usein keskittyä nykyiseen työhön, ja opetella tunnistamaan työssä olevat hyvät asiat.

”Kirjaa 2-3 viikon ajan paperille, kun jokin asia tuntuu edes ohikiitävästi hauskalta. Mieti, miten saisit tällaisia hetkiä lisää. Pohdi myös, mikä saa sinut tikittämään. Uuden aloittaminen ei ole ainut sytyttävä asia, vaan kyse voi olla myös ongelmien ratkomisesta ja itsensä ylittämisestä.”

Toinen kokeilemisen arvoinen konsti on lärätä läpi oma työhistoria. Silloin huomaat, missä olet onnistunut hyvin, milloin tekeminen on tuntunut vaivattomalta ja milloin olet saanut hyvää palautetta. Tartu kiinni menneistä hyvistä hetkistä ja siirrä ne tulevaan.

”Kun keskityt tehtäviin, jotka ovat sinulle vaivattomia ja luontevia, toimit työssä, jossa pääset hyödyntämään vahvuuksiasi ja kokemaan onnistumisen elämyksiä.”

4. Rakenna uravisio

Kun olet selvittänyt, mitä työltäsi haluat, rakenna uravisio. Se on yksityiskohtainen hahmotelma siitä, miltä sinulle mielekäs työ näyttää, ja mitä urasi voisi parhaimmillaan olla. Se auttaa sinua ankkuroimaan ajatuksesi ja pyrkimyksesi kohti tulevaa.

”Uravisio voi olla jotain sellaista, joka tuntuu lähes uskomattomalta nykytilanteeseesi verrattuna. Toisaalta visio voi olla hyvinkin vaatimaton, jotain arkista ja tavanomaista. Visiossa tulisi olla mukana niitä asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä tälläkin hetkellä, sekä se tapa, jolla visiosi hyödyttää muita. Usein palkitsevinta on juuri työn vaikutus muihin ihmisiin.”

5. Tee toimintasuunnitelma

Kun visio on tehty, kartoita nykytilanne. Kirjaa ylös oleellisimmat kohdat, kuten missä sinun täytyy kehittyä edetäksesi visiosi suuntaan, tai millaista apua tarvitset. Vertaa sen jälkeen visiota nykytilannekartoitukseen. Tarkastele, mitä täytyy tapahtua, jotta saat rakennettua sillan nykyisyyden ja tulevaisuutesi välille.

Kirjaa konkreettiset toimenpiteet paperille, tärkeysjärjestykseen. Erittele suunnitelmaasi ne asiat, jotka ovat jatkuvia ja joiden tekemisen voit aloittaa heti, ja ne jotka vaativat lisätoimia määrätyssä järjestyksessä.

”Kun suunta on selvillä, toimenpiteet ja ratkaisut löytyvät kyllä. Tärkeintä on, että sitoudut tavoitteisiisi.”


Puhu tavoitteistasi esimiehellesi

Älä pelkää, että esimiehesi tyrmää sinut, sillä luultavasti hän haluaa auttaa sinua. Mielekästä työtä tekevä on paljon tuottavampi kuin työntekijä, joka ei paneudu työhönsä eikä hyödynnä siinä vahvuuksiaan.

Hyvä esimies hioo työntekijöistään timantteja

Esimies voi myös omilla toimillaan lisätä alaistensa työn mielekkyyttä – suurestikin, kunhan hän tiedostaa olevansa väline sille, että muu tiimi nousee loistoonsa. Hyvän johtajan tehtävä ei ole loistaa itse, vaan hioa työntekijöistään timantteja.

”Hyvä esimies kannustaa alaisiaan tutkimaan, mikä tekee työstä mielekästä ja pyytää heitä kertomaan, missä he ovat hyviä ja miten heistä asioita tulisi hoitaa. Hän uskaltaa myös ravistella työtehtäviä, sillä se mihin ihminen pystyy, ei ole välttämättä sitä, mitä hänen kannattaisi tehdä, jos hän ei nauti työstään. Hyvä pomo ei kehitä puutteita ja heikkouksia, vaan vahvuuksia. Lisäksi hän huolehtii, että työkuorma pysyy kohtuullisena, ja tarjoaa apua, kun työntekijä tarvitsee sitä, ei vasta kehityskeskustelussa vuoden kuluttua.”

Lisätietoawww.mielekastyo.fi

Lue lisää: Maria Carlsson – Kati Järvinen, Mielekäs työ, uuden ajan uraopas, SanomaPro ja Kati Järvinen, Työn mielekkyyden johtaminen – käytännön opas, Talentum