Ajankohtaista

;

Kävele itsellesi parempia ideoita

Nyt se on tutkittu. Kävely parantaa ihmisen luovuutta. Luovu siis toimistotuolista ja anna syksyn raikkaiden tuulien puhaltaa mielesi kirkkaaksi ja täyteen parempia ideoita. Tehoa voi testata työpaikoilla kävelykokouksen merkeissä.

Kävellessä mieli virkistyy ja aistit valpastuvat. Liike ja rytmi innostaa aivoja ideointiin ja ideanpoikaset jalostuvat kävelykaverin kanssa jutustellessa.

Kävelykokous on aktiivinen työskentelymenetelmä, jossa keskustellaan, pohditaan, ideoidaan ja tehdään päätöksiä kävelymatkan aikana. Reitiksi sopii tasainen 1-3 kilometrin mittainen rauhallinen maisemareitti, jonka varrella on mahdollista kävellä rinnakkain.

Kävelykokous sopii esimerkiksi

 • ‰ ongelmanratkaisuaiheisiin ja  aivoriihityöskentelyyn
 • ‰ kehittämiskokouksiin ja -keskusteluihin
 •  toiminnan suunnittelupalavereihin
 • ‰ esimies-alaiskeskusteluihin.

Businesspeople meeting at one point.

Muistilista kävelykokouksen suunnitteluun

 • Sovitaan kävelykokouksen tavoitteet. Kävelykokoukseen suositellaan ratkaistavaksi enintään 4–6 kysymystä.
 • Valitaan vetäjä, joka asettaa kysymykset, päättää reitin ja suunnittelee taukopaikat.
 • Aloitetaan tavoitteiden ja tehtävien selventämisellä.
 • Jaetaan kävelyryhmien vetäjille kyniä ja kovakantisia vihkoja, pahvin paloja tms. mihin on helppo kävellessä kirjoittaa.
 • Kävelyetapeilla keskustellaan pareittain tai ryhmissä ja kirjataan esim. postikortin taakse ydinasiat.
 • Kokoonnutaan teemoittain ryhmiin, vedetään keskustelut yhteen, sovitaan seuraava aihe ja vaihdetaan pareja (tai jatketaan samaa aihetta).
 • Teemaryhmien kokoontumisten taukopaikoiksi valitaan rauhallisia ja inspiroivia paikkoja.
 • Vetäjä kirjaa keskusteluja ja päätöksiä.
 • Lopuksi tehdään yhteenveto ideoista ja päätöksistä.

Tutkittu juttu

Standfordin yliopiston tutkijoiden mukaan jo kymmenen minuutin mittainen kävely saa ihmisen innovaatiokoneen liikkeelle.

Tutkimuksessa opiskelijat laitettiin suorittamaan erilaisia sanallisia testejä samalla, kun he kävelivät ulkona, sisällä juoksumatolla tai vain istuivat.

Tulosten mukan kävelyllä käyneet testihenkilöt olivat 60 prosenttia luovempia ideointisessioissa kuin ne, jotka olivat istuneet. Kävelijöillä oli lennokkaampia ideoita ja ajatukset pulppuilivat ilmoille aktiivisemmin. Myös juoksumatolla kävely tylsässä huoneessa vaikutti ajatteluun myönteisesti.